Plan de învățământ
Fișa disciplinei
An I An II
Managementul şi dezvoltarea organizaţiei şcolare 
Etică şi deontologie academică şi profesională 
Pluralism educaţional şi pedagogii alternative 
Politici educaţionale şi legislaţie în învăţământ 
Managementul cercetării în educaţie 
Psihologie organizaţională 
Practică managerială în educație I 
Managementul stresului profesional și dezvoltare personală 
Sisteme de învățământ și strategii de dezvoltare în educație 
Formarea și dezvoltarea profesională în domeniul educației 
Creativitate managerială în educație 
Problematica educației contemporane - curs deschis
Comunicare şi relaţii publice în educație  
Managementul curriculumului educațional 
Tehnologii digitale avansate în educație  
Practică managerială în educație II  
Managementul calităţii în educaţie  
Managementul proiectelor educaţionale 
Management financiar în instituțiile de învățământ  
Practică pentru elaborarea lucrării de disertație 
Mentorat educațional și programe suport în învățare 
Psihopedagogia succesului 
Parteneriatul școală-comunitate în educație 
Interculturalitate și incluziune socială
Inovație și schimbare în educație - curs deschis