ROSE

Eroare

[OSYouTube] Alledia framework not found

Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), este finanţat conform Acordului de împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 234/2015, şi implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă.

Obiectivele de dezvoltare ale ROSE sunt îmbunătăţirea tranziţiei de la liceu la învăţământul terţiar şi creşterea gradului de retenţie în primul an de studii universitare, în instituţiile finanţate în cadrul proiectului.

Prin Acordul de grant nr. 180/SGU/NC/II/11.09.2019, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, şi Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi se implementează subproiectul Creşterea ratei de retenţie a studenţilor din primul an universitar de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi”, Acronim StudPerformed.

Obiectivul general al subproiectului constă în conceperea şi derularea unui program de activităţi de tipul celor remediale, de coaching şi dezvoltare personală, consiliere profesională şi orientare în carieră, tutorat, de dezvoltare a competenţelor socio – emoţionale, în vederea îmbunătăţirii performanţelor academice ale studenţilor înmatriculaţi în anul I de studii, ciclul licenţă, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea „Dunărea de Jos ” din Galaţi, aflaţi într-o situaţie asociată cu risc ridicat de abandon.

Grupul ţintă al subproiectului este de 150 de studenţi înmatriculaţi în anul I de studii (75 studenţi/an x 2 ani), ciclul licenţă, forma învăţământ cu frecvenţă, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, studenţi aflaţi într-o situaţie asociată cu risc ridicat de abandon universitar sau care aparţin unor grupuri dezavantajate.

În cazul specificului FEFS, se consider studenţi cu risc ridicat de abandon cei care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţiile:

  1. au fostadmisi la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat;
  2. aparţin grupurilor socio-economice defavorizate, cum ar fi:
  • familii cu venituri mici;
  • mediul rural;
  • sunt orfani de unul sau de ambii părinţi;
  • provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituţii similare;
  • au unul sau ambii părinţi care lucrează în străinătate, etc;
  • sunt de etnie romă;
  1.  sunt persoane cu dizabilităţi sau boli cronice.

Activităţile proiectului:

A I. Consiliere profesională şi orientare în carieră
AII. Programe remediale prin care se asigură sprijinirea şi asistarea studenţilor pe parcursul învăţării academice, precum şi desfăşurarea de activităţi de recuperare şi ameliorare a dificultăţilor de învăţare
A III. Coaching şi dezvoltare personală
A IV. Program de îndrumare şi sprijin (tutorat) pentru studenţi
A V. Ateliere de lucru pentru schimbul de bune practici
A VI. Dezvoltarea competenţelor socio–emoţionale; competiţii sportive
 

Contact

Adresa: Str. Gării, nr. 63-65, Galați, 800003
Telefon: 0336 130 171 
Fax: 0236 413 230 
E-mail: secretariat.fefs@ugal.rogtalaghir@ugal.ro
Coordonate GPS: 45.447579, 28.053333