Plan de învățământ
Fișa disciplinei
An I An II An III
Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
Gimnastica de bază 
Bazele generale ale atletismului 
Anatomie funcțională 
Limba străină 
Kinesiologie 
Evaluare motrică şi somato-funcţională 
Fundamentele ştiinţifice ale voleiului 
Fundamentele ştiinţifice ale fotbalului 
Fiziologie 
Teoria şi practica înotului 
Aplicaţii practice discipline sportive de iarnă 
Stagiu de practică în turism montan 
Etică și integritate academică 
Şah
Activităţi motrice adaptate 
Limbă străină 
Psihopedagogie 
Fundamentele ştiinţifice ale handbalului 
Utilizare softuri specializate în Ştiinţa Sportului şi Educaţie Fizică 
Fundamentele ştiinţifice ale baschetului 
Teoria şi practica judo-ului 
Teoria şi practica atletismului 
Metodica predării baschetului în şcoală 
Practica şi metodica activităţilor motrice pe grupe de vârstă 
Aplicaţii practice discipline sportive de apă 
Metodica predării handbalului în şcoală
Teoria şi practica gimnasticii acrobatice 
Teoria şi practica gimnasticii artistice 
Igienă şi prim ajutor
Metodica predării atletismului în şcoală 
Teoria şi practica gimnasticii ritmice 
Metodica predării voleiului în şcoală 
Fitness 
Stagiu de practivă în unităţi de învăţământ 
Stagiu de pregătire şi elaborare a lucrării de licenţă 
Activităţi motrice de timp liber 
Metodica predării gimnasticii în şcoală 
Teoria şi practica tenisului 
Metodica predării fotbalului în şcoală 
Management aplicat în Ştiinţa Sportului şi Educației Fizice 
Metode de cercetare ştiinţifică în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice 
Comunicare în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Bazele antrenamentului sportiv şcolar
Antrenament şi competiţie în sport adaptat 
Istoria educaţiei fizice şi sportului