Centrul de cercetări pentru performanţă umană (CCPPU), din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, reprezintă pol de excelenţă în domeniu şi îşi asumă misiunea de a contribui la îmbogăţirea patrimoniului de cunoaştere în domeniul educaţiei fizice şi sportului prin intermediul cercetării ştiinţifice. Centrul CCPPU a fost înfiinţat conform deciziei Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, nr. 168/18.03.2004.

Centrul de Cercetări pentru Performanță Umană