Plan de învățământ
Fișa disciplinei
An I An II

Tehnici de predare pe nivel de vârstă 2 (liceu)  
Legislaţie şi cadrul juridic în educaţie fizică şi sport  
Tehnici de elaborare a lucrării de disertaţie  
Metodica atletismului în liceu  
Metodica gimnasticii în liceu  
Management antreprenorial în activităţi sportive  
Marketing în activităţi sportive  
Activități de practică în unități sportive școlare  
Etică și integritate academică 
Activităţi extracurriculare (beach volley, futsal, tenis, streetball, handbal pe nisip, etc.)
Activităţi motrice adaptate 
Tehnici de comunicare eficientă și integrare în educație fizică

Metodica baschetului în liceu  
Metodica voleiului în liceu  
Strategii de pregătire a echipei reprezentative de liceu (baschet)  
Strategii de pregătire a echipei reprezentative de liceu (volei)  
Activităţi de practică în şcoală  
Metodica handbalului în liceu  
Metodica fotbalului în liceu  
Definitivarea lucrării de disertaţie  
Strategii de pregătire a echipei reprezentative de liceu (handbal) 
Strategii de pregătire a echipei reprezentative de liceu (fotbal) 
Practica în organizarea și desfășurarea competițiilor sportive școlare  
Înot utilitar
Strategii de dezvoltare a potențialului creativ prin mijloacele educației fizice și sportului
Coregrafia spectacolului școlar (gimnastică aerobică, dans sportiv, dans popular, etc) 
Programarea și dirijarea pregătirii sportive școlare