Plan de învățământ
Fișa disciplinei
An I An II An III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei 
Limba română 
Literatură pentru copii 
Matematică - învățământ primar şi preşcolar
Educație timpurie
Teoria şi metodologia instruirii
Teoria şi metodologia curriculumului
Psihologia dezvoltării 
Literatură română 
Didactica domeniului Limbă și comunicare - învățământ preșcolar  
Didactica matematicii în învăţământul primar și preșcolar  
Practică pedagogică în învăţământul primar şi preşcolar  
Tehnici de muncă intelectuală  
Pedagogie comparată 
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale 
Alternative educaționale  
Civilizație și religie Facultativă 
Dirijat cor şi ansamblu coral
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar  
Didactica limbii şi literaturii române - învățământ primar  
Geografie, știinţe şi didactica acestora (învățământ primar și preșcolar)  
Istorie, educaţie civică şi didactica domeniului Om și societate (învățământ primar și preșcolar)  
Educaţie plastică, abilităţi practice şi didactica acestora  
Muzică şi didactica educației muzicale  
Teoria şi metodologia evaluării  
Psihologia educaţiei  
Fundamentele psihopedagogiei speciale  
Educație nonformală și didactica activităților extracurriculare  
Didactica educaţiei fizice şi psihomotorii (învățământ primar și preșcolar)  
Practică pedagogică în învăţământul primar şi preşcolar 
Modele și strategii educaţionale centrate pe elev  
Educație parentală  
Modele comportamentale în literatura pentru copii
Lectură și ludic în învățământul primar și preșcolar  
Etică şi deontologie pedagogică  
Asistenţa şi protecţia drepturilor copilului 
Antropologie filosofică și culturală Facultativă  
Instrument muzical şi ansamblu coral
Metodologia cercetării în Științele Educației 
Psihopedagogia jocului 
Instruire asistată de calculator 
Integrarea și incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 
Politici educaționale și sociale
Curente şi doctrine pedagogice 
Managementul clasei și a grupei educaționale 
Filosofia educaţiei 
Educaţie fizică 
Limbă, cultură şi civilizaţie străină (engleză/franceză) 
Practică pedagogică în învăţământul primar şi preşcolar 
Practică pedagogică pentru elaborarea lucrării de licență 
Sociologia educaţiei 
Psihopedagogie socială 
Autoeducaţie şi dezvoltare personală 
Psihopedagogie remedială 
Comunicare educaţională
Parteneriat educațional și interculturalitate 
Psihopedagogia creativităţii
Psihopedagogie pentru clasa pregătitoare
Managementul programelor și proiectelor educaționale 
Consiliere educațională 
Legislaţie şcolară Facultativă 
Instrument muzical şi ansamblu coral