Facultatea de Educație Fizică și Sport

Image

De ce facultatea noastră?

Având în vedere tendinţele și preocupările actuale referitoare la importanța educaţiei fizice şi sportului ca factor esenţial în dobândirea/redobândirea sănătăţii și în menținerea calității vieții, precum și importanța formării unei resursei umane de calitate care să lucreze în sistemul educațional, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport oferă studenţilor condiţii optime pentru pregătirea ca viitori specialiști care dispun de competențe în domenii deosebit de atractive: Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie și Științe ale educației.

Proiect ROSE

Obiectivele de dezvoltare ale ROSE sunt îmbunătăţirea tranziţiei de la liceu la învăţământul terţiar şi creşterea gradului de retenţie în primul an de studii universitare, în instituţiile finanţate în cadrul proiectului.

Obiectivul general al subproiectului constă în conceperea şderularea unui program de activităţi de tipul celor remediale, de coaching şi dezvoltare personală, consiliere profesională şi orientare în carieră, tutorat, de dezvoltare a competenţelor socio – emoţionale, în vederea îmbunătăţirii performanţelor academice ale studenţilor înmatriculaţi în anul I de studii, ciclul licenţă, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea „Dunărea de Jos ” din Galaţi, aflaţi într-o situaţie asociată cu risc ridicat de abandon.

Grupul ţintă al subproiectului este de 150 de studenţi înmatriculaţi în anul I de studii (75 studenţi/an x 2 ani), ciclul licenţă, forma învăţământ cu frecvenţă, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, studenţi aflaţi într-o situaţie asociată cu risc ridicat de abandon universitar sau care aparţin unor grupuri dezavantajate.

Image
Image
Image
Image
Image