Anunț important! - În atenția studenților din anul terminal master

Înscrierea candidaților la examenul de disertație, sesiunea iulie 2020, se va face online, în perioada:
 22 – 30 iunie 2020
la adresa de e-mail:
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
Având în vedere Procedura pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență, de masterat și a programelor de studii postuniversitare în anul universitar 2019 – 2020, (anexa nr. 5 a Hotărîrii Senatului nr. 87/21.05.2020)
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente și se va transmite doar dacă este complet:
 1. formularul tipizat de înscriere la examenul de licență/disertație, completat cu datele personale (Anexa 1, Anexa 2), se descarcă de pe site-ul programului de studii (document(pdf) semnat, salvat fără diacritice cu denumirea: nume_prenume_cerere_master;
 2. acordul profesorului coordonator  pentru prezentarea și susținerea lucrării în fața comisiei de examinare pentru fiecare student coordonat - se descarcă de pe site-ul programului de studii (document(pdf) semnat, salvat fără diacritice cu denumirea: nume_prenume_referat_master;
 3. declarația de autenticitate a lucrării de licență/disertație - se descarcă de pe site-ul programului de studii (document(pdf) semnat, salvat fără diacritice cu denumirea: nume_prenume_declaratie_autenticitate_master;
 4. lucrarea de licență/disertație în format (pdf) ; (document(pdf) semnat, salvat fără diacritice cu denumirea: nume_prenume_lucrare_master;
 
Notă:
Se va transmite un singur e-mail din partea absolventului care să conțină toate documentele mai sus – menționate.
Absolvenții au obligația de a verifica la secretariat, cu cel puțin 3 zile înaintea înscrierii, dacă au toate vizele pe fișa de lichidare.
Absolvenții care nu au toate vizele nu se pot înscrie la examenul de finalizare.
 
* Absolvenții promoțiilor anterioare vor transmite pe e-mail și chitanța în valoare de 600 lei (IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Galați, Beneficiar Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Cod fiscal 3127522.)
 
La explicația plății se va menționa: Numele și prenumele studentului, CNP-ul, Facultatea, forma de învățământ (ZI/IFR), tipul taxei plătite (exemplu: taxa școlarizare, taxa reînmatriculare, taxa restanțe ani anteriori cu denumirea obiectului, lucrări de laborator/seminarii cu denumirea obiectului, ex. finalizare studii master).
 
Finalizare studii disertație