Admitere online la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Având în vedere prevederile prin care autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu (Ordinul de Ministru 4205/2020 și Ordonanța de urgență nr. 58/2020), pentru admiterea în anul universitar 2020-2021 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va pune la dispoziția studenților o platformă pentru parcugerea online a procesului de înscriere pentru admitere, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.


Procesul online de înscriere va permite candidaților să-și completeze datele necesare fișei de înscriere, să încarce documentele necesare dosarului de concurs și să facă dovada plății taxei de înscriere (taxa va putea fi plătită prin virament, în contul universității).

Le aducem la cunoștință viitorilor noștri studenți că au fost adaptate și criteriile de admitere, atât pentru licență cât și pentru masterat, astfel încât să se respecte cerințele de sănătate publică adecvate procesului de admitere.

Citește mai departe...