Vizitatori

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi176
mod_vvisit_counterLuna curenta3065
mod_vvisit_counterLuna trecuta4437
mod_vvisit_counterTotal665291

We have: 16 guests online
Ip-ul tau: 34.207.146.166
 , 
Astazi: Mar 18, 2019

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Galati

Admitere masterat Kinetoterapie la domiciliu

Condiţiile de înscriere la ciclul de studii universitare de masterat - admitere 2015

 1. La admiterea în ciclul de studii universitare de masteratpot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare), absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N. ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă. Candidaţii care au fost şcolarizaţi în străinătate vor prezenta la înscriere un atestat de recunoaştere a studiilor eliberat de direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.
  Candidaţii din Republica Moldova, Republica Ucraina, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ungară şi Diaspora, absolvenţi ai universităţilor din România sau alt stat membru UE, pot participa la concursul de admitere pe locurile cu bursă şi fără bursă alocate de M.E.N.
  Absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în Republica Moldova sau în alte state nemembre UE se pot înscrie la studii universitare de masterat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetăţenii români.
 2. Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de masterat acreditate, la programele de studii legal înfiinţate în cadrul Universităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 3. Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat se face pe bază de concurs. Pentru fiecare program de studiu criteriile de admitere sunt stabilite de Consiliul Facultăţii şi aprobate de Consiliul de Administraţie şi Senat (Anexa 3.1). Concursul de admitere este organizat de către facultăţi. Sunt scoase la concurs locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă. Tematica, bibliografia şi alte informaţii referitoare la admitere vor fi afişate la facultăţile organizatoare.
 4. Înscrierile vor avea loc la facultăţi conform calendarului din Anexa 4.3Taxa de înscriere la concurs este de 150 de lei. 
 5. Dosarul tip mapă va conţine următoarele acte:

diploma de bacalaureatdiploma de licenţă/inginer în original şi anexele în copie legalizată; absolvenţii promoţiei 2015 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverinţa de absolvire în original;
copie legalizată a certificatului de naştere;
copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
trei fotografii tip buletin;
cerere de înscriere;
chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Pentru candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi ai universităţilor din România sau alt stat membru UE, dosarul tip mapă va conţine următoarele acte:
diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, în original;
diploma de licenţă şi foaia matricolă (supliment la diplomă), în original; absolvenţii promoţiei 2015 pot depune, în locul diplomei, adeverinţa de absolvire în original;
copie legalizată a certificatului de naştere;
copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
adeverinţa medicală care să permită accesul în colectivitate;
- copii xerox după buletinul / cartea de identitateanexa la buletinul de identitatecu indicarea domiciliului stabil şi după paşaport;
trei fotografii tip buletin;
cerere de înscriere;
chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Pentru candidaţii din Republica Ucraina, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ungară şi Diaspora,absolvenţi ai universităţilor din România sau alt stat membru UE,documentele sunt prevăzute în Metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din România.

 1. La înscriere candidaţii vor declara, pe proprie răspundere, dacă au mai urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat(studii aprofundate, masterat) sauun alt program la ciclul de studii universitare de masterat pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat. În cazul în care candidaţii declaraţi admişi la masterat au mai beneficiat de pregătire subvenţionată de la buget, pot participa la admitere numai pe locuri cu taxă.
 2. În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, se va aplica ca şi criteriu de departajare media examenului de licenţă sau de diplomă  / notă examen licenţă.
 3. Desfăşurarea concursului, stabilirea şi afişarea rezultatelor, precum şi eventualele contestaţii se vor face conform prezentei metodologii de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere. 
 
 
Concursul de admitere constă în examen tip interviu şi din media multianuală a programului de studiu de licenţă
 

Criteriile pentru examenul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat,
forma de învăţământ cu frecvenţă - admitere 2015 (anexa 3.1)

Media finală de admitere se calculează din:

50 % nota obţinută la interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate);
50 % media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

 
Examenul tip interviu este evaluat din
disciplinele fundamentale şi de specialitate
 
T E M A T I C A
 

 

1.      Anatomia funcţională a aparatului locomotor, a sistemului respirator, a sistemului cardiovascular, a sistemului excretor, a sistemului digestiv, a sistemului nervos.

2.      Fiziologia sistemului respirator, a sistmeului cardiovascular.

- Fiziologia sângelui. Interrelaţia organism-efort. Efectele eforturilor fizice asupra unor aparate şi sistemele. Aspecte ale fiziologiei şi neurofiziologie muşchiului.

3.      Definiţii şi noţiuni generale în kinetologie.

- Principii mecanice în kinematica (planele generale ale mişcării, mişcarea de rotaţie, de translaţie, artrokinematica).

-  Principii mecanice în kinetica (forţe, braţe de pîrghie, cupluri de torsiune).

- Aspecte ale fiziologiei şi neurofiziologiei muşchiului. Activitatea musculară:  contracţia, excursia pasivă  şi activă  a muşchiului.  

Aplicaţii clinice:

-          Umărul şi regiunea scapulară – baza de stabilitate şi orientare a membrului toracic.

-          Cotul şi antebraţul – elemente indispensabile pronosupinaţiei.

-          Pumnul şi mâna şi rolul lor în realizarea prehensiunii.

-          Bazinul – baza de susţinere a coloanei vertebrale.

-          Şoldul – elementul esenţial al staticii şi mersului.

-          Genunchiul – articulaţie esenţială în mers, alergare şi salt.

-          Glezna şi piciorul – elemente de stabilitate şi adaptare a contactului cu solul.

-          Capul, gâtul şi trunchiul. Postura, ortostatismul şi mersul.

             

             4. Efectele masajului asupra diferitelor ţesuturi şi organe. Automasajul. Indicaţiile masajului. Contraindicaţiile masajului. Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului. Principii generale în aplicare tratamentului. Examinarea subiectului. Stabilirea conţinutului şedinţelor de masaj. Protocolul unei şedinţe de masaj. Masajul în antrenamentul sportiv. Aplicaţiile masajului în diferite tipuri de efort şi în diferite sporturi. Aplicaţiile masajului terapeutic recuperator în activitatea sportivă de performanţă. Bazele generale ale masajului sportiv. Masajul în profilaxia şi combaterea oboselii musculare fiziologice. Masajul în formele patologice de oboseală. Aria de aplicare a masajului terapeutic în activitatea sportivă. Aplicaţiile masajului în cele mai frecvente accidente. Psihiatrie, psihoterapie şi masaj. Mijloacele asociate de refacere a capacităţii de efort. 

 

S U R S E  B I B L I O G R A F I C E

 

      1.             
Albu I.
Anatomie topografic, Ed. All, 1998, Bucureşti
      2.             
Apostol I.
Ergofiziologia,   Ed. Universităţii, Al.I.Cuza, Iaşi, 1998
      3.             
Bota C.
Fiyiologia educaţiei fizice şi sportului, Ed. Ministerului Tineretului şi Sportului, Bucureşti, 1993
      4.             
Cordun M.
Kinetologie medicală,  Ed. Axa, Bucureşti, 1999
      5.             
Demeter A.
Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului, IEFS, Bucureşti, 1979
      6.             
Denischi A., Marin I. G., Antonescu D., Petrescu R.
Biomecanica,  Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1989
      7.             
Diaconescu N., Veleanu C., Klepp J.H.
Coloana vertebrală, Ed. Medicală, Bucureşti, 1977
      8.             
Gogulescu N.
Antropologie şi practica medicală,  Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, Ed. Alma, Galaţi, 1999
      9.             
Haulică I.
Fiziologie umană, Ed. Medicală, Bucureşti, 1999
 10.             
Ivan A.
Epidemiologie generală, Ed. Medicală, Bucueşti, 1980
 11.             
Ion-Ene M., Sava L.
Masaj, refacere, recuperare  în activitatea sportvă, Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, galaţi, 2004
 12.             
Ion-Ene M., Sava L. 
Introducere în Kinetologie medicală, Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2004
 13.             
Papilian I.
Anatomia,  Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990
 14.             
Sbenghe T.
Kinetoloie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed. Medicală, Bucureşti, 1987
 15.             
Sbenghe T.
Kinesiologie ştiinţa mişcării, Ed. Medicală, Bucureşti, 2002
 16.             
Săvescu Puişan C.
Urgenţa medicală în accidentele grave, Editura Medicală, Bucureşti, 1995
 17.             
Schaffler A.
Ghid clinic,  Ed. Medicală, Bucureşti, 1995
 18.             
Straus M.
Igiena, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983

 

 

Taxa de scolarizare pentru programul de studii Kinetoterapie la domiciliu este de 3.000 lei / an

Ultima actualizare (Marţi, 01 Septembrie 2015 09:53)