Vizitatori

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi163
mod_vvisit_counterLuna curenta4991
mod_vvisit_counterLuna trecuta5475
mod_vvisit_counterTotal735496

We have: 5 guests online
Ip-ul tau: 3.235.65.91
 , 
Astazi: Mar 29, 2020

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Galati

Sistemul de probe şi baremurile pentru admiterea 2019

Domeniul:  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT SAU/ŞI KINETOTERAPIE

 

PROBĂ  ELIMINATORIE –TESTAREA CAPACITĂȚII  MOTRICE  GENERALE

se va susține în data de  21 iulie 2019

Testarea capacității motrice generale este o probă eliminatorie. Candidații vor fi primi calificativ admis/respins  în urma parcurgerii  testului descris .

Barem minim pentru domeniul  Educație Fizică / Kinetoterapie: băieți -20 sec., fete 22 sec.

Barem minim pentru domeniul  Științe ale Educației: băieți -23 sec., fete 27 sec.

 

1-      Alergare de viteză pe distanța de  9 m.

2-       Alergare cu terecere peste un obstacol cu înălțimea de 40 cm.

3-      Alergare de viteză pe distanța de 9 m  cu trecere prin interiorul a  două garduri cu înălțimea de 95 cm. Distanța dintre cele două garduri este de 3m.

4-       Transportul simultan a două conuri situate în interiorul unui cerc din punctul A și așezarea acestora în punctul B (9 m).

5-      Alergare de viteză pe diagonală până la finiș.

NOTA:

·         Neîndeplinirea baremului minim la test atrage după sine obținerea calificativului „respins”.

·         Este obligatoriu parcurgerea completă a elementelor testului.

·         Nu se admit contestații   în   urma  efectuării  testului  de  capacitate  motrică generală.

 

PROBA DE CONCURS - se va susține în data de 23 iulie 2019

 

   Media FINALĂ de admitere se calculează din:

·                 50%  nota de la proba de aptitudini motrice specifice;

·                 50%   media de la examenul de bacalaureat.

   Proba de aptitudini motrice specifice se consideră promovată și intră în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota  5 ca medie a celor 3 probe, respectiv: traseu aplicativ, săritura în lungime de pe loc, 30 metri viteză cu start din picioare (performanțele transformate în note se găsesc în broșura de admitere a facultății).

 

                     DESCRIEREA PROBELOR ŞI BAREM DE NOTARE

         

 30 METRI PLAT CU START DIN PICIOARE

               - se acordă o singură încercare;

               - startul se va lua din picioare;

                - candidaţii vor alerga în serii de câte 2, în ordine alfabetică.

          Aprecierea candidaţilor se realizează în funcţie de performanţele personale  (secunde) conform datelor din tabelul nr. 1.

     Tabel 1

              BĂIEŢI                                                                                                                          

FETE

Perf (sec)

Nota

Perf(sec)

Nota

  4,5

10

5.5

10

 4,6

9.5

5,.6

9.5

 4,7

9.0

5.7

9.0

 4,8

8.5

5.8

8.5

 4,9

8.0

5.9

8.0

5.0

7.5

6.0

7.5

5.1

7.0

6.1

7.0

5.2

6.5

6.2

6.5

5.3

6.0

6.3

6.0

5.4

5.5

6.4

5.5

5.5

5.0

6.5

5.0

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

  

 

SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC

 

           - se acordă două încercări consecutive şi se punctează cea mai bună  

             performanţă;

           - ordinea executării săriturilor este cea din tabelul de concurs (ordine alfabetică);

              - candidatul se află în spatele unei linii, execută balansarea braţelor şi

                 aterizează pe  două picioare;

           - măsurarea se face de la linia de plecare până la ultima urmă lăsată la

             aterizare;

              - o săritură se consideră greşită şi nu se măsoară atunci când concurentul calcă

                sau depăşeşte linia de plecare şi când după aterizare cade spre înapoi;

          - la două sărituri nereuşite, concurentul este apreciat cu nota 1(unu).

                  Aprecierea candidaţilor se realizează în funcţie de performanţele personale     

                (metri) conform datelor din tabelul nr. 2.

                                                                                                                                            Tabel 2

BĂIEŢI

FETE

Perf (m)

Nota

Perf (m)

Nota

2.50

10

2.00

10

2.45

9.5

1.95

9.5

2.40

9.0

1.90

9.0

2.35

8.5

1.85

8.5

2.30

8.0

1.80

8.0

2.25

7.5

1.75

7.5

2.20

7.0

1.70

7.0

2.15

6.5

1.65

6.5

2.10

6.0

1.60

6.0

2.05

5.5

1.55

5.5

2.00

5.0

1.50

5.0

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

  

 

PARCURS APLICATIV / Descriere:

       

START 

1.            alergare (2 m);

2.            deplasare în echilibru pe banca de gimnastică,  întoarcere la mijlocul  băncii de gimnastică 2 x 1800,  deplasare înainte până la capătul îndepărtat al băncii de gimnastică (3,4 m);

3.            sărituri succesive de pe un picior pe celălalt în interiorul a patru cercuri cu diametrul de 0,86 m, aşezate în zig-zag la distanţă de 1,2 m.  Distanța  de la bancă la ultimul cerc este de 3 m;

4.            conducerea mingii de baschet (dribling) printre 5 jaloane situate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt (8 m). Distanța de ultimul jalon la linia de fund a terenului de volei 6,5 metri;

5.            aruncarea a 3 mingi de handbal la punct fix (9 m);

6.            alergare (2 m);

7.            sărituri pe ambele picioare peste 3 obstacole situate la 80 cm., unul faţă de celălalt, cu înălţimea de 40 cm de la sol;

8.            alergare (5 m);

9.            escaladarea lăzii de gimnastică la o înălțime de 1,2 m;

10.       rostogolire înainte pe salteaua de gimnastică (2,3 m);

11.       alergare până la linia de FINIŞ (6 m).

   

           Aprecierea candidaţilor se realizează în funcţie de performanţele personale

         (secunde) înregistrate conform datelor din tabelul următor:

BĂIEŢI

FETE

Perf (sec)

Nota

Perf

(sec)

Nota

25.0

10

30.0

10

26.0

9,50

31.0

9,50

27.0

9,00

32.0

9,00

28.0

8,50

33.0

8,50

29.0

8,00

34.0

8,00

29.5

7,50

34.5

7,50

30.0

7,00

35.0

7,00

30.5

6,50

35.5

6,50

31.0

6,00

36.0

6,00

31.5

5,50

36.5

5,50

32.0

5,00

37.0

5,00

32.5

4,50

37.5

4,50

33.0

4,00

38.0

4,00

33.5

3,50

38.5

3,50

34.0

3,00

39.0

3,00

34.5

2,50

39.5

2,50

35.0

2,00

40.0

2,00

35.5

1,50

40.5

1,50

36.0

1,00

41.0

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Penalizări:

      -  cădere de pe bancă la deplasarea în echilibru - pentru fiecare pas în afara   

         băncii de gimnastică 2s;

      -  lipsa întoarcerilor – 1s pentru fiecare întoarecere;

      -  sărituri în afara cercurilor - 1s;

      -  pierderea posesiei mingii în deplasare - pentu fiecare greşeală - 1s;

      -  omiterea / ratarea jalonului (pentru fiecare jalon) – 1s;

      -  ratarea aruncărilor cu mingea la punct fix - pentru fiecare nereuşită - 1s;

      -  ratarea / evitarea / atingerea / doborârea obstacolelor, pentru fiecare greşeală, 2s;

      -  lipsa escaladării  - 4s;

      -  lipsa rostogolirii – 3s.

Candidaţii vor parcurge întregul traseul aplicativ o singură dată trebuind să abordeze obligatoriu toate elementele componente în ordinea stabilită.

Omiterea sau ratarea unei stații din traseul aplicativ atrage după sine descalificarea candidatului.

 

Nu se admit contestații la probele practice

 

 

PEDAGOGIA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  PRIMAR  ŞI  PREŞCOLAR (PIPP)

 

                DESCRIEREA PROBELOR

  1. PROBĂ ELIMINATORIE DE APTITUDINI PEDAGOGICE - se va susține în data de 

             a) dicție și expresivitate,  b) muzică,  c) desen,  d) educație fizică

 

a)         DICȚIE ȘI EXPRESIVITATE: prezentarea unei poezii la alegerea candidatului; lectura unui fragment dintr-un text la prima vedere. Se verifică dicţia, pronunția corectă, fluentă, coerentă, expresivitatea.

b)        MUZICĂ: interpretarea unui cântec la alegerea candidatului, efectuarea   unor exerciţii ritmice (tactarea unor formule ritmice) şi melodice (intonarea înălţimii unor sunete sau a unor intervale). Se verifică auzul muzical, simţul ritmic, calităţile vocale.

c)         DESEN: caligrafie şi realizarea unui desen după natură statică compusă din două sau trei obiecte, cu creionul, pe coală de bloc format A3; durata probei 50 de minute. Se verifică  încadrarea în pagină (compunerea spaţiului plastic – raportul formă-fond), raportul dintre obiecte şi respectarea proporţiilor corpurilor; redarea spaţiului și a volumului, plasticitatea execuţiei, expresivitatea şi originalitatea desenului.

d)        EDUCAŢIE FIZICĂ:

              Testarea capacității motrice generale în urma parcurgerii testului descris.

 

1. Alergare de viteză pe distanța de  9 m.

2. Alergare cu terecere peste un obstacol cu înălțimea de 40 cm.

 3. Alergare de viteză pe distanța de 9 m  cu trecere prin interiorul a  două garduri cu înălțimea de 95 cm. Distanța dintre cele două garduri este de 3m.

 4. Transportul simultan a două conuri situate în interiorul unui cerc din punctul A și așezarea acestora în punctul B (9 m).

 5.  Alergare de viteză pe diagonală până la finiș (9m).

       Este obligatoriu parcurgerea completă a elementelor testului.

       Barem minim pentru domeniul  Științe ale Educației: băieți -23 sec., fete 27 sec.

 

                 Note:

·        Proba eliminatorie se notează cu Admis / Respins; candidatul trebuie să obțină admis la toate cele patru componente (dicție și expresivitate, muzică, desen, educație fizică) pentru a  promova și a intra în probele de concurs;

·        Nu se admit contestații la probele orale și practice;

·        Informații suplimentare despre admitere: http://www.admitere.ugal.ro/,  

                                                                   http://www.dppd.ugal.ro/admiterePIPP

 

  1. PROBE DE CONCURS - se vor susține în data de 19.07.2017 Corp A

 

  1. 50% nota obținută la proba orală de ”Comunicare și motivație în cariera didactică”: lectura unui text la prima vedere şi prezentarea sintetică a mesajului acestuia; analiza și corectarea unor greșeli gramaticale dintr-un text dat; prezentarea motivaţiei pentru cariera didactică în învățământul primar și preșcolar. Se verifică: lectura conștientă, interpretarea mesajului unui text; vorbirea corectă, fluentă, coerentă, expresivitatea în comunicare; argumentarea alegerii profesiei didactice.
  2. 50% media de la bacalaureat

             

                                     BIBLIOGRAFIE

§  ”Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române” (2005), Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Univers Enciclopedic, Bucureşti.

§  Stoica, C., Vasilescu, E. (1995) – ”Literatura pentru copii” - manual pentru clasa a XII-a – şcoli normale, E.D.P., Bucureşti.

§  Dima, S. (1993) – ”Antologie de texte literar-artistice”, culegere  editată de Revista Învăţământului Preşcolar, Bucureşti.

§  ”Gramatica limbii române”, vol. I, II, Editura Academiei, Bucureşti, 2005.

§  Avram, M., ”Gramatica pentru toți”, Editura Humanitas, București, 2001.

§  Popescu, M., ”Lexic, comunicare, stilistică”, Editura All, Bucureşti, 2006

§  ”Dicţionar de artă” (Forme, tehnici, stiluri artistice), Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995, vol.I.

§  Şușala, I.N.  Curs „Desen, culoare, modelaj, compoziţie şi metodică”, Editura Fundaţiei „România de mâine”, Bucureşti, 1999,  ISBN 973-582-103-6.

§  Aldea, G; Munteanu, G, ”Didactica educaţiei muzicale în învăţământul primar”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001.

§  Lupu, J; Stăneci, M, ”Jocuri muzicale pentru copii mari și mici”, Editura Sigma Primex, Bucureşti, 1999.

 

§  Moraru, V; Toader, A; Ştefănescu, P,  ”Culegere de cântece pentru elevi”, vol. I, Editura Sigma, Bucureşti, 2000. 

 

 

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului concursului sunt eliminaţi din concurs

Ultima actualizare (Vineri, 12 Iulie 2019 09:15)